TEDxDanubia programfüzet design

TEDxDanubia programfüzet design és mockup